Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na webu www.growbikes.cz

Kdo jsme

Provozovatelem webových stránek e-shopu www.growbikes.cz  je obchodní společnost simple shop and rent s.r.o., IČO: 04220277 sídlem: Podhořská 757/21, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 244315

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a chráníme v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé také jako General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), jakož i další relevantní právní předpisy platné a účinné na území České republiky. Při zohlednění stavu technických možností a ekonomické únosnosti uplatňujeme všechna opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti osobních údajů.

S kým sdílíme vaše údaje

Informace získané aktivitami návštěvníků našeho e-shopu jsou zpracovávány a sdíleny s těmito subjekty:

poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Jsme správcem osobních údajů, osobní údaje mohou být zpracovávány i dalšími zpracovateli za účelem služeb souvisejících s nákupem zboží ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou být externí přepravci, zajišťující dopravu objednaného zboží.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v duchu principů a zásad vyplývajících z obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů, a uplatňujeme základní principy zpracování osobních údajů: 

 1. zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 2. účelové omezení shromažďování pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 3. minimalizace údajů způsobem přiměřenosti, relevantnosti a omezení zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu zpracování,
 4. přesnost ve zpracování údajů přijetím veškerých rozumných opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny,
 5. omezení uložení osobních údajů ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů,
 6. integrita a důvěrnost osobních údajů zpracovávaných způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 7. odpovědnost za zpracování a schopnost doložit soulad s GDPR.

 

Cookies

Cookies jsou datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete naši webovou stránku. Soubory cookie jsou využívány poskytovateli online služeb, protože usnadňují a urychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami, umožňují zlepšit cílení a relevanci reklam a sbírat analytická data.

Soubory cookie, které jsou nastaveny našimi webovými stránkami, jsou tzv. „cookies první strany“. Cookies nastavené jinými stranami, než je webová stránka nebo vlastník platformy, jsou tzv. „cookies třetích stran“. Soubory cookie třetích stran umožňují poskytovat speciální funkce, jako je kupříkladu reklama, interaktivní obsah, nebo analytika. Třetí strany, které nastavují tyto cookies, mohou následně rozpoznat váš počítač nebo zařízení při návštěvě dotyčné webové stránky, mobilní aplikace nebo platformy, ale i při návštěvách některých jiných webových stránek nebo mobilních aplikací.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme za oprávněný zájem správce, jelikož díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte naše webové stránky a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

 1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 2. Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Předvolby cookie pro přijetí/odmítnutí cookies můžete nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým funkcím a oblastem může být omezen.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na na našich webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používáme službu Google Analytics, která monitoruje návštěvy stránek a ukládá tato anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Anonymní data služby Google Analytics se uchovávají po dobu maximálně 2 let.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Osobní údaje Kupujícího zpracováváme v elektronické nebo tištěné podobě a uchováváme je po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let ode dne ukončení Smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovená delší doba.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentář, máte následující práva:

 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
 3. právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
 4. právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 6. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Web www.growbikes.cz  má nainstalován SSL certifikát Let’s Encrypt, který veškerou komunikaci šifruje.

Kontaktní údaje:

Zuzana Jusková, tel. 777 150 678, info@growbikes.cz